Types VTR..0/1 and VTR..4

Bearing

Mobil SHC Rarus 68 Oil Type : Synthetic
Mobil SHC 626 Oil Type : Synthetic
Mobil Rarus SHC 1026 Oil Type : Synthetic
Nuto H 68 Oil Type : Mineral
Mobil Rarus 427 Oil Type : Mineral
Mobil DTE Oil Heavy Medium Oil Type : Mineral